Skip to content

Macluumaadka Qalinjabinta

Axdiga Wax-barashada Sumcadda 2023 Qalin-jabinta

Juun 15th 2023, 6: 30 pm

Kaniisadda Rolling Hills
Wadada 3550 SW Borland
Tualatin, Oregon 97062

 

 

Haddii aad qorsheyneyso kaqeybgalka xafladda qalin-jabinta SLC, fadlan Email Lyn Woodruff

Shuruudaha Dibloomada ee Oregon

Back Si Top
Baar
La xidhiidh maanta si aad wax badan uga barato barnaamijyada Summit
Geli macluumaadkaaga xiriirka oo dooro barnaamijka aad xiisaynayso. Diiwaangelinta weli way furan tahay sannad dugsiyeedka 2024/25!
GUDBI
Xiriir dhow