ku bood tusmada guud

La-talinta

La xiriir Kooxda Adeegyada Ardayda

Xiriir joogta ah oo lala yeesho kooxdayada ayaa ah tillaabada koowaad ee guusha dugsiga!

Laree Wolfe

Lataliyaha iskuulka, K – 12
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2221
Unugga 503-327-3349

Jan Alderman

Lataliyaha waxbarashada
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2226
Unugga 503-757-2554

Chris Lindholm

Lataliyaha waxbarashada
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2219
Unugga 971-221-3685

Janelle Smith

Lataliyaha waxbarashada
503-630-5001, fidsan. 2232
503-680-5331

Erin Barry

Lataliyaha dugsiga dhexe
Unugga 503-422-9619

Katie Alderman

Kaaliyaha Waxbarashada Dugsiga Dhexe
503-621-4590

Back Si Top
Search