Skip to content

Qiimaynta

Qiimaynta

Barashada iyo horumarka ardayga waxa lagu qiimeeyaa ardayda qaadaysa qiimaynta STAR 360 ee Akhriska iyo Xisaabta, saddex jeer sannadkii (Dayrta, Jiilaalka iyo Gu'ga). Waxaan u isticmaalnaa xogta qiimeynta si aan u abuurno waddooyin waxbarasho oo gaar ah xagga akhriska iyo xisaabta labadaba si aan u taageerno waxbarashada.

Ardayda fasalka 3aad + waxa lagu martiqaadayaa inay dhamaystiraan Nidaamka Qiimaynta Gobolka Oregon (OSAS) wakhtiga gu'ga ee Fanka iyo Xisaabta Luuqadda Ingiriisiga, iyo Sayniska fasalka 5aad.

Ardayda ku qoran Kindergarten iyo ardayda fasalka 1-aad ee cusub-waxay u baahan doonaan inay sidoo kale dhammaystiraan Baadhaha Imtixaanka Akhriska, ilaa saddex jeer sannad dugsiyeed kasta. Waa qiimeyn aad u gaaban oo loogu talagalay in lagu garto wixii dhibaato waxbarasho ee imaan kara da'da hore.

Back Si Top
Baar
La xidhiidh maanta si aad wax badan uga barato barnaamijyada Summit
Geli macluumaadkaaga xiriirka oo dooro barnaamijka aad xiisaynayso. Diiwaangelinta weli way furan tahay sannad dugsiyeedka 2024/25!
GUDBI
Xiriir dhow