ku bood tusmada guud

Nala soo xiriir

Shaqaalaha Maamulka Shirka

Richard Slater

Agaasimaha
503-630-5001, fidsan. 2220

Sean Gallagher

Maamulaha
503-630-5001, fidsan. 2223

Cindy Cole

Maareeyaha Xafiiska / Kaaliyaha Agaasimaha
503-630-5001, fidsan. 2225

Madison Stouder

Soo dhaweynta ugu weyn
503-630-5001

Dhacdooyinka Brenda

Soo dhaweynta xafiiska Tigard
971-228-8760

Lyn Woodruff

Oggolaanshaha / Diiwaan Geliyaha SLC
503-630-5001, fidsan. 2229

Jon Klos

Isuduwaha Tignoolajiyadaha Manhajka
503-975-1613

Nala Soo Xiriir - Akademiyada Virtual

Taageerada Ardayda Machadka Virtual Academy

Laree Wolfe

Lataliyaha iskuulka K-12
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2221
Unugga 503-327-3349

Nadia Pitsul

Caawinaad Luqadda EL
503-806-8688

Don Brown

Kaaliyaha Waxbarashada
971-401-1729

Sarah Radford

Kaaliyaha Waxbarashada
971-207-1153

Chris Lindholm

Lataliyaha waxbarashada
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2219
Unugga 971-221-3685

Jason Deardorff

Taageerada IT
503-630-5001, fidsan. 2217

Jan Alderman

Lataliyaha waxbarashada
Xafiiska 503-630-5001, dheere. 2226
Unugga 503-757-2554

Janelle Smith

Lataliyaha waxbarashada
503-630-5001, fidsan. 2232
503-680-5331

Madisen Wriggle

Lataliyaha waxbarashada

Macallimiinta Machadka Virtual

Leslie-Anne DeLair

Macalinka Fanka
503-866-9798

Jennifer Fullilove

Macalinka Sayniska
971-400-6953

Kari Schulfer

Macalinka Fanka
971-212-2255

Elena Kavanaugh

Cilmiga Bulshada / Macallinka Afka Dibadda
503-936-5371

Dale Bernardini

Macalinka Cilmiga Bulshada
971-212-3815

Allison Felten

Macalinka Sayniska

Jesse Putnam

Macalinka Sayniska / Robotics
971-340-6197

Elaine Butler

Wadooyinka Xilliga Dhamaan /
Macalinka Cilmiga Bulshada
503-341-7256

Erin Barry

La-Taliyaha Dugsiga Dhexe
Unugga 503-422-9619

Velma Sou

Xisaabiyaha Xisaabta
503-708-1504

Shaun Fisher

Macalinka Fanka
503-309-7761

Emily Armstrong

Macallinka Xisaabta
503-550 - 2040

Alisha Martin

Macalinka Caafimaadka & PE
503-716-0514

Jean Freeman

Macallinka Xisaabta
503-780-2629

Catherine Kruger

Macallinka Xisaabta
503-830-4318

Christa Martinez

Cilmiga Bulshada iyo Macalinka Caafimaadka

Nala Soo Xiriir - Xulashooyinka Hoose

Macallimiinta Ikhtiyaariyada Hoose

Natalie Allen-Wriggle

Maamule kuxigeenka - EOP
503-630-5001, fidsan. 2242
503-523-6383

Denise Dolan

Macalinka Hoose
503-683-1525

Michelle McCarthy

Macalinka Hoose
503-902-5336

Dustin Schellinkhout

Macalinka Hoose
503-351-8364

Jill Mitsch

Macalinka Hoose
503-704-6608

Noelle Veveiros

Macalinka Hoose
503-577-4288

Claire White

Macalinka Hoose
503-457-3407

Sarah Radford

Kaaliyaha Waxbarashada
971-207-1153

Nala Soo Xiriir - Koolejka Hore

Shaqaalaha Kuliyada Hore

La xiriir shaqaalaheena saaxiibtinimada Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo - 4galabnimo Xafiiska ayaa loo xiray dhammaan ciidaha ay aqoonsan tahay federaalka.

Aloha Yoshinaga

La-Taliyaha Koleejka Hore / Kulliyadda Bulshada ee Portland
503-936-9042

Sean Gallagher

Maamulaha Xeerka Wadajirka Sumowga
503-630-5001, fidsan. 2223

Coleen Young

La-Taliyaha Hore ee Kuliyada / Mt. Kuliyadda Bulshada Hood
503-630-5001, fidsan. 2227

Heather Stouder

Dean Koleejka Hore
503-630-5001, fidsan. 2228

Gannon Fyre

La-Taliyaha Sare ee Kuleejka / Clackamas Community College
503-630-5001, fidsan. 2212

Jenna Shearer

La-Taliyaha Koleejka Hore / Kulliyadda Bulshada ee Portland
971-330-2298

Beatrice Perepechkin

Diiwaan Geliyaha Hore ee Kuleejka
503-630-5001 waxay ku xirantahay 2238

Map

Charter Waxbarashada Shirarka

30391 SE Hwy 211 (PO Box 59)
Eagle Creek, AMA 97022

503-630-5001
Fakis - 503-630-5206

Back Si Top
Search