ku bood tusmada guud

Nala soo xiriir

Shaqaalaha Maamulka Shirka

Sean Gallagher

Maamulaha
971-320-4831

Cindy Cole

Maareeyaha Xafiiska / Kaaliyaha Agaasimaha
503-630-5001, fidsan. 2225

Madison Stouder

Soo dhaweynta ugu weyn
971-265-4643

Dhacdooyinka Brenda

Soo dhaweynta xafiiska Tigard
971-228-8760

Lyn Woodruff

Oggolaanshaha / Diiwaan Geliyaha SLC
503-630-5001, fidsan. 2229

Jon Klos

Isuduwaha Tignoolajiyadaha Manhajka
971-320-4609

Nala Soo Xiriir - Akademiyada Virtual

Taageerada Ardayda Machadka Virtual Academy

Laree Wolfe

Lataliyaha iskuulka K-12
971-220-1149

Nadia Pitsul

Taageerada EL
971-265-4814

Ashley Schmidt

Tababaraha Guusha Freshman
971-326-8873

Sarah Radford

Kaaliyaha Waxbarashada
971-207-1153

Chris Lindholm

Lataliyaha Waxbarashada
971-265-4843

Jason Deardorff

Taageerada IT
971-326-8672

Jan Alderman

Lataliyaha Waxbarashada
971-265-4785

Janelle Smith

Lataliyaha Waxbarashada
971-265-4613

Madisen Wriggle

Lataliyaha Waxbarashada
971-326-8617

Brady Atwell

Khabiirka Waxbarashada
971-265-4611

Colby Davis

Tababaraha Guusha Freshman
971-265-4717

Erin Barry

La-Taliyaha Dugsiga Dhexe
971-265-4589

Michelle Bradley

Lataliyaha Waxbarashada
971-265-4845

Tiffany Lobley

Kaaliyaha Waxbarida
971-265-4593

Kim Guthrie

Khabiirka Waxbarashada
971-265-4656

Macallimiinta Machadka Virtual

Leslie-Anne DeLair

Macalinka Fanka
971-265-4598

Jennifer Fullilove

Macalinka Sayniska
971-400-6953

Kari Schulfer

Macalinka Fanka
971-212-2255

Elena Kavanaugh

Cilmiga Bulshada / Macallinka Afka Dibadda
503-936-5371

Dale Bernardini

Macalinka Cilmiga Bulshada
971-265-4762

Allison Felten

Macalinka Sayniska
971-248-6220

Jesse Putnam

Macalinka Sayniska
971-353-6864

Elaine Butler

Wadooyinka Xilliga Dhamaan /
Macalinka Cilmiga Bulshada
503-341-7256

Erin Barry

La-Taliyaha Dugsiga Dhexe
Unugga 503-422-9619

Velma Sou

Xisaabiyaha Xisaabta
503-708-1504

Shaun Fisher

Macalinka Fanka
971-265-4871

Emily Armstrong

Macallinka Xisaabta
971-232-0659

Alisha Martin

Macalinka Caafimaadka & PE
503-716-0514

Jean Freeman

Macallinka Xisaabta
971-265-4735

Kateye Kateer

Macallinka Xisaabta
971-268-7539

Christa Klarberg

Macalinka Cilmiga Bulshada
971-353-6778

Calla Malcom

Macallinka Xisaabta
971-265-4564

Michael Herbst

Macalinka Caafimaadka iyo Fayo -qabka
971-265-4663

Nala Soo Xiriir - Xulashooyinka Hoose

Macallimiinta Ikhtiyaariyada Hoose

Natalie Allen-Wriggle

Maamule ku xigeenka
971-353-7261

Denise Doolan

Macalinka Hoose
503-683-1525

Michelle McCarthy

Macalinka Hoose
503-902-5336

Dustin Schellinkhout

Macalinka Hoose
503-351-8364

Jill Mitsch

Macalinka Hoose
971-353-2183

Noelle Martin

Macalinka Hoose
971-353-6853

Claire Dye

Macalinka Hoose
971-265-4631

Sarah Radford

Kaaliyaha Waxbarashada
971-207-1153

Nala Soo Xiriir - Koolejka Hore

Shaqaalaha Kuliyada Hore

La xiriir shaqaalaheena saaxiibtinimada Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo - 4galabnimo Xafiiska ayaa loo xiray dhammaan ciidaha ay aqoonsan tahay federaalka.

Aloha Yoshinaga

La-Taliyaha Koleejka Hore / Kulliyadda Bulshada ee Portland
503-936-9042

Sean Gallagher

Maamulaha Xeerka Wadajirka Sumowga
503-630-5001, fidsan. 2223

Coleen Young

La-Taliyaha Hore ee Kuliyada / Mt. Kuliyadda Bulshada Hood
503-630-5001, fidsan. 2227

Heather Stouder

Dean Koleejka Hore
503-630-5001, fidsan. 2228

Gannon Fyre

Lataliyaha Kulliyadda Hore / Kulliyadda Beesha Clackamas
971-265-4573

Jenna Shearer

La-Taliyaha Koleejka Hore / Kulliyadda Bulshada ee Portland
971-330-2298

Beatrice Perepechkin

Diiwaan Geliyaha Hore ee Kuleejka
503-630-5001 waxay ku xirantahay 2238

Map

Charter Waxbarashada Shirarka

30391 SE Hwy 211 (PO Box 59)
Eagle Creek, AMA 97022

503-630-5001
Fakis - 503-630-5206

Back Si Top
Search
La xidhiidh maanta si aad wax badan uga barato barnaamijyada Summit
Geli macluumaadkaaga xiriirka oo dooro barnaamijka aad xiisaynayso. Diiwaangelinta weli way furan tahay sannad dugsiyeedka 2021/22!
GUDBI
Xiriir dhow