ku bood tusmada guud

Shuruudaha Qalin-jabinta

Shuruudaha Dibloomada ee Oregon

Shuruudaha amaahda

Farshaxanka Luuqadda:

Saacadaha 4

Xisaabta:

Saacadaha 3

Sayniska:

Saacadaha 3

Daraasaadka Bulshada:

Saacadaha 3

Waxbarashada jimicsiga jirka:

1 deyn

Caafimaadka:

1 deyn

Xirfadda & Teknolojiyada / World Lang / Art:

Saacadaha 3

Xulashooyinka:

Saacadaha 6

WADARTA:

Saacadaha 24

Xirfadaha Aasaasiga ah

Ardayda oo dhami waa inay muujiyaan aqoon xirfadeedkan ka hor inta aan la siinin diblooma.

  • Akhriska: fahamka qoraalka kala duwan
  • Qoraalka: qorista si cad oo sax ah
  • Xisaab: ku adeegso xisaab xisaabo kala duwan

Beddelka Kulliyadda Kuleejka

Summit wuxuu isticmaalaa isugeynta 4: 1 si loogu badalo dhibcaha kulleejooyinka dhibcaha dugsiga sare.

Credits Kuliyada =

Dhibcaha Dugsiga Sare

1 =

0.25

2 =

0.50

3 =

0.75

4 =

1

Back Si Top
Search