ku bood tusmada guud

Xafiiska Tigard

Xafiiska Tigard

Si loo bixiyo kobcinta ardayda aan awoodin inay xaadiraan xeradayada Eagle Creek, waxaan haysanaa goob Tigard ah oo aan ku taageerno fasallo kobcin loogu talagalay ardayda ikhtiyaar u leh inay dhigtaan.

Isniinta ama Arbacada waxaa loogu talagalay ardayda fasallada K-5-aad. Ardaydu way is qori karaan si ay u xaadiraan maalinba maalinta ka dambaysa (laakiin maaha labadaba sabab la xidhiidha booska xaddidan).

Talaadooyinka iyo Khamiista, waxaan haynaa umeerin xisaabta iyo Hoolka Daraasadda ee fasalada 6aad-12aad laga bilaabo 10 subaxnimo - 2 galabnimo. Tan waxaa lagu bixiyaa qaab qaab galitaan ah.

Faahfaahinta, fadlan wac Brenda Shults: 971-228-8760

Back Si Top
×Close search
Search