ku bood tusmada guud

Buug-gacmeedka ardayga iyo Foomka

Buug-gacmeedka ardayga iyo Foomka

Ku guuleysiga Barnaamijka Kuleejka Hore waa dadaal iskaashi oo u dhexeeya la taliyeyaasha Summit, ardayga, iyo nidaamka taageerada ardayga ee guriga.

Marka la aqbalo Barnaamijka Kuleejka Hore, ardayda iyo ugu yaraan hal waalid ayaa looga baahan yahay inay kaqeyb galaan Jihaynta Ardayda Cusub lataliyaha ardayga Summit si ay ugala hadlaan xuduudaha iyo waxyaabaha laga filayo barnaamijka. Ardayda Chemeketa way heli karaan Buug-gacmeedka ardayda ee Chemeketa halkan.

Back Si Top
Search