ku bood tusmada guud

Nabadgelyo

Nabadgelyo

Axdiga Wax-barashada Summit, Sumcadu waxay ardayda u isticmaalaan barnaamijka # 1 ee Kuliyada 'Prep College, Naviance'. Naviance waa dariiqa ay ardeydu ugu diyaar garoobaan dukumentiyada looga baahan yahay inay ku codsadaan kulliyadda. La-taliyayaasha Summit ayaa loo heli karaa inay ka caawiyaan arday kasta iyo qoyskooda habka loo maro nidaamka kulleejada.

Sidee ardayda Summit ay u isticmaalaan Naviance:

  • Diyaarso loogu talagalay PSAT, SAT, iyo ACT
  • Search ee kulleejooyinka, shaqooyinka, iyo deeqaha waxbarasho
  • Gudbi codsiyada kuliyada
  • Send dukumentiyo waxbarasho

La soco muuqaalkan fiidiyaha ah si aad waxbadan uga sii ogaato.

Back Si Top
Search