ku bood tusmada guud

COVID 19 cusbooneysiin

Axdiga Wax -barashada Summit wuxuu ku faraxsan yahay oo ka go'an yahay inuu ku laabto Xaaladeena Isku -dhafan ee Wax -barashada iyo taageeridda bartayaasha ee LABAD ahaan shaqsi ahaan iyo LIVE ka -qaybgalka tooska ah ee tooska ah ee sannad -dugsiyeedka hadda jira.

Back Si Top
Search